Meet our mentors for Open Source Day 2022!


Abhilipsa Sahoo
Anindita Das
Anupama Murthi
Anuradha Chattaraj
Ashpan Raskar
Bhavya Verma
Brian Muenzenmeyer
Cameron Rodriguez
Clint Dovholuk
Debaraj Barua
Girjesh Rajoria
Goutham Pacha Ravi
Irvi Aini
Kevin Dienst
Lahari Boni
Liangda Wang
Manasvi Goyal
Meenakshi Dhanani
Muazma Zahid
Neha Giri
Nilisha Jaiswal
Nupur Baghel
Rin Oliver
Ritik Rawal
Rohit Goswami
Saheli Ghosh
Samridhi Agrawal
Sarah Forst
Sarah Hutchins
Savitha Raghunathan
Sofia Enriquez
Stephanie Rideout
Stephanie Weber
Swastika Gupta
Tulika Jha
Utkarsh Sharma
Vidushi Gupta
Vini Jaiswal
Yogita Bhatia
Aishwarya Mathuria
Alex Shorsher
Allison Portis
Anisat Akinbani
Aroma Mahendru
Asha Sulaiman
Ashley Rodriguez
Cari Albritton
Carlos Silva
Dan Wolfson
Davanum Srinivas
David Burns
Divya Rani
Emma Irwin
Eve Freeman
Fernando Ferraz
Garima Negi
Jireh Grace Baillo
Jivitesh Jain
Karuna Tata
Kashish Madan
Kavitha Daula
Manish Nagireddy
Mark Hurley
Meha Bhalodiya
Oscar Gustafsson
Rae Eun Lee
Ricardo Prins
Rupali Kavale
Samuel Hoffman
Shraddha Shaligram
Shubham Bansal
Smit Lunagariya
Somya Kapoor
Thanoshan MV
Tina Cai
Tony Breeds
Vivian Wang
Yaarit Hatuka